EVO Collaborator for Outlook


Outlook umożliwia synchronizację z Exchange za pośrednictwem ActiveSync dla Kontaktów/Kalendarzy/Zadań. Jednak większość usług w chmurze używa protokołów CardDAV / CalDAV. Innymi słowy, Outlook nie jest w ogóle w stanie zsynchronizować się z tymi usługami w normalnych okolicznościach.

ECO umożliwa progarmowi Outlook synchronizację z usługami kalendarza w chmurze, takimi jak iCloud, Google i Yahoo! Jak również z serwerami lokalnymi takimi jak Mac OS X Server, Baikal, EVO, Zimbra Synology i Owncloud.

ECO jest również zdolny do powielania twoich kontaktów, kalendarzy i zadań z chmury A do chmury B, dla przykładu z iClouda do Gmaila. Możesz również przesłać swoje lokalne kontakty, kalendarze i zadania do usługi współpracy w chmurze.

EVO Collaborator dla programu Outlook 2007/2010/2013/2016/2019 również pozwala Outlookowi odbierać twój spersonalizowany Kalnedarz Goodle oraz Gmail poprzez notyfikacje push Google. Co to zatem oznacza ? Oznacza to synchronizację kalendarza i gmaila poprzez Google-push-to-Outlook w czasie rzeczywistym


CardDAV oraz CalDAV add-in dla programu Outlook.

"Tylko niewielu dostawców oprogramowania rozwija pluginy CardDAV i CalDAV dla programu Outlook i ECO może być jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym z nich."

Wyobraź sobie, że dodałeś termin spotkania w programie Outlook i twój smartfon przypomni Ci o nim na czas. Lub że dodałeś nowy kontakt w smarfonie i program Outlook go zsynchronizował zanim pojawiłeś się w biurze osobiście.

Synchornizuj Kalendarz Outlook z serwerem CalDAV

"Znaj progres swojego zespołu za pośrednictwem platformy współpracy w chmurze. Dzięki temu życie staje się łatwiejsze. "

Gdy twój Kalendarz Outlook zostanie zsynchronizowany z chmurą, informowanie zespołu o tym, co będzie dalej staje się stosunkowo łatwe.

Zsynchronizuj Kontakty Outlook z usługą CardDAV

"Umieszczenie twoich kontaktów w chmurze oszczędza Ci czas odtworzenia twojej listy kontaktów na różnych platformach"

CardDAV jest szeroko obsługiwanym otwartym standardem używanym przez m.in Google, Apple czy Yahoo!. Jednak nie jest on obsługiwany przez program Outlook. Dzięki oprogramowaniu ECO nie będzie to jednak więcej problemem – ECO sprawia, że obsługa CardDAV przez program Outlook jest możliwa.

Zsynchronizuj Zadania programu Outlookz usługą CalDAV

"Przeniesienie zadań do chmury jest jednym z najlepszych sposobów, aby śledzić postępy swojego projektu."

Gdy zadania programu Outlook zostaną zsynchronizowane z CalDAV, nie tylko możesz przypomnieć sobie o postępie w dowolnym momencie, ale także twój przełożony wie, czym się obecnie zajmujesz.

EVO Collaborator dla programu Outlook SPEC
Wspierane protokoły CardDAV Standard
TLS v1.x
CalDAV Standard
TLS v1.x
CardDAV
CalDAV
Zgodne usługi
EVO Mail Server Prime
Gmail
iCloud
Outlook.com (Hotmail, Windows Live Hotmail, MSN Hotmail)
Yahoo!
Aol.
Baikal
DAViCAL
eGroupware
FastMail.com
fruux
gmx.com/gmx.us/gmx.de/gmx.at/gmx.ch
Horde
Infomaniak.com
Kerio Connect
Kolab
Mac OS X Server
Mail.ru
MailEnable
MI.com (XiaoMi)
ownCloud
SabreDAV
sapo.pt
SOGo
Synology
Toodledo
web.de
Yandex.ru
Zimbra
163.com
263.com
Inne Skontatkuj się z nami jeśli napotkasz jakioklwiek problem !
Współpraca z innymi systemami Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 ● Pełna współpraca
iOS 6, 7, 8, 9, 10
Android -6.01 (CardDAV oraz CalDAV Sync)
BlackBerry 10
Mac OS X
ECO wspiera następujące wersje programu Outlook Microsoft Outlook 2007 32-bit ● .net framework 4.5.1
Microsoft Outlook 2010 64-bit
Microsoft Outlook 2010 32-bit
Microsoft Outlook 2013 64-bit
Microsoft Outlook 2013 32-bit
Microsoft Outlook 2016 64-bit
Microsoft Outlook 2016 32-bit
Microsoft Outlook 2019 64-bit
Microsoft Outlook 2019 32-bit