Zakup licencję Power Toys dla programu Outlook


EVO software gwarantuje zwrot pieniędzy w 30-dniowym okresie od daty zakupu

Po zakupie Power Toys dla programu Outlook, zostanie wysłany do Ciebie kod aktywacyjny na adres e-mail użyty do rejestracji konta Paypal.

PTO Add-in Purchase OptionsWarunki licencji :

a. Licencja nie może być przeniesiona, odsprzedana lub oddana po zarejestrowaniu jej dla danej firmy lub podmiotu.
b. Właściciel licencji może użyć przypisanego klucza licencyjnego w celach rejestracji i aktywacji Power Toys na JEDNEJ jednostce komputerowej w dowolnym momencie.
c. Właściciel licencji może dezaktywować swój klucz licencyjny z jednej jednostki komputerowej i ponownie go aktywować na innej jednostce komputerowej dowolną ilość razy.
d. Po dezaktywacji klucza licencyjnego dokonanej w podpunkcie c. , Power Toys nie będzie więcej działał na dezaktywowanej jednostce komputerowej.